dijous, 5 de juny de 2014

Gaudi


Antoni Gaudí i Cornet (Reus o Riudoms, 25 de juny de 1852 - Barcelona, 10 de juny de 1926) va ser un arquitecte català que ha estat reconegut internacionalment com un dels genis més rellevants de la seva disciplina.

Gaudí es va traslladar per realitzar els seus estudis d'arquitectura a la ciutat de Barcelona on les seves primeres obres van estar influïdes per diversos estils com el neogòtic, mudèjar, barroc, fins a arribar a l'explosió del modernisme on va aconseguir implantar un estil propi, amb la utilització dels seus estudis sobre la natura i les formes reglades de la geometria, la utilització de totes les arts aplicades per la decoració dels seus edificis i la recuperació per l'ornamentació de l'antic mosaic transformat per Gaudí en trencadís, convertit en una nova tècnica.

 Algunes escultures de gaudi:
 

Pere MataL’institut Pere mata de reus es l’Hospital psicològic.Va ser construïda per Luis Domènec i Montané  i construïda entre 1987 i 1912,en l’estil modernista propi d’aquets arquitectes .
L’institut Pere mata es un be cultural d’interès nacional des de el 2013.
 Quan vam anar al institut Pere Mata vam beure en la façana te molt estils modernista ,te molts dibuixos hi ha un vidre  amb una naia pintada. Cada cosa te el seu propi estil ,la cuina te un estil de arbres que surten fruites ,la sala de jocs te una llum   que penja del sostre i al costat de la llum li surten uns dibuixos , les rajoles tenen  dibuixos molt bonics ,la sala de estar te uns dibuixos molt bonics en el sotre te una noia que surt de un recipient  i cada acantonada hi ha diferents  dibuixos .
   

Fumera Gas Reusense


 Va ser contruida l'any 1898 i fa uns 40m d'alçada  i esta situada a l'AV. President  Macià.
xemeneia que forma part de l'antigua industria "Gas Reusense ". Es de planta quadrada  amb faixes  verticals ,emmarcant  les arestes  del primer cos de l'elemet .El cos centrals esta format per un llar tub cilindric  de diametre decreixent  a mida que l'alçada es major . Te unes  disset  anelles  metal·liques  a moda de suport  distribuides  per tota la fumera .La cornissa es centrada amb motllures  de filet a moda de ratlles coronat el conjunt .
Tota la xemeneia  esta feta de maó deixat a la vista .Es va construir  al costa de la fabrica  de gas per produir enllumenat elèctric  per a la ciutat.
Molt a prop es podia veure la fumera de la industria  sedera  que servia per evacuar  fums i gasos  de la fabrica tèxtil .Posteriorment  aquesta  xemeneia es va enderrocar.Fumera Forn de'n sugranyesFUMERA DE LA BOBILA SUGRANYES

Es tracta d’un element arquitectònic molt vistos, al costat esquerra de l’autovia de reus a Tarragona. Esta construït per una planta circular feta de maons(d’uns vint i quatre metres). El forn sugranyes també anomenat forn del manxa, segueix el model forn de ceràmica Hoffman dissenyat per l’arquitecte Friedrich Hoffman. S’han trobat informes municipals del dia 2 de febrer de 1848, el senyor sugranyes sol·licitada la construcció de la fabrica. L’any 1982 es va fitxar el forn sugranyes per a l’inventari   del servei de patrimoni arquitectònic de la generalitat i pels anys noranta l’associació del museu de la ciència i la tècnica i d’arqueologia industrial de Catalunya.


Fumera Boca de la Mina


Xemeneia situada  al Pg. Boca de la mina .Aquesta xemeneia  formava part d'un dels dos molins de farina (anomenat el moli de la vila )que hi havia al passeig de la boca de la Mina, construïda  al s.XVIII. A partir de 1865 s'hi instal·là  una maquina de vapor ,obra que exigí  la la construcció de la xemeneia .
A questa fumera es inèdita pel seu tronc  helicoïdal . Aquest moli de farina era hidràulic fins que va arribar el vapor  i llavor es va construir  la fumera de  planta quadrada amb tub  helicoide d'obra vista . La força de l'aigua  de la mina d'Almoster permetia  subministra  la força  suficient  per moldre la farina a abastir  la demanda  dels reusencs . Amb  la industrialització el moli es va transformar en un moli de vapor .
La fumer servia per expulsar els vapors necessaris per moldre el gran .
Ara la part superior  de la fumera esta esquerdada perquè hi caigué el llamp.

    
 

divendres, 30 de maig de 2014

Fumera Bòbila Llevat

Aquesta  fumera es troba ubicada a la carretera  de Castellvell. Formava part de l'antiga bòbila de llevat  i recorda a la tipologia de xemeneies  de tipus industrial .En aquesta bòbila s'hi fabricava  ceràmica esmaltada.
La fumera esta feta de maó deixat a la vista i la seva planta es quadrada amb restes d'alguna obertura  a un dels costats  de la part inferior . A mida que la alçada  es major ,disminueix el perímetre  del cos .
El cos  te forma octogonal i no te cap motllura intermitja. El coronament es una motllura també octogonal.
La fabrica  va estar funcionant  fins l'any 1884,aproximadament .

dijous, 29 de maig de 2014

Fumera montseny


Aquesta fumera situada al c. Cristòfol colom  formava part d’una fabrica especialitzada en la producció de ceràmica envernissada ,sobretot  l’adreçada a construccions d’estils  modernista  i noucentista (de la fabrica va sortir ,per exemple ,les rajoles  de la cas Navàs  de Reus, una de les joies de  la arquitectura modernista  de Catalunya ).Els fronts ,la fumera ,els tallers i d’altres instal·lacions  de la fabrica  estan molt ben conservats i també  la maquinaria i els motllos originals estan en un bon  estat de manteniment .