dijous, 5 de juny de 2014

Fumera Gas Reusense


 Va ser contruida l'any 1898 i fa uns 40m d'alçada  i esta situada a l'AV. President  Macià.
xemeneia que forma part de l'antigua industria "Gas Reusense ". Es de planta quadrada  amb faixes  verticals ,emmarcant  les arestes  del primer cos de l'elemet .El cos centrals esta format per un llar tub cilindric  de diametre decreixent  a mida que l'alçada es major . Te unes  disset  anelles  metal·liques  a moda de suport  distribuides  per tota la fumera .La cornissa es centrada amb motllures  de filet a moda de ratlles coronat el conjunt .
Tota la xemeneia  esta feta de maó deixat a la vista .Es va construir  al costa de la fabrica  de gas per produir enllumenat elèctric  per a la ciutat.
Molt a prop es podia veure la fumera de la industria  sedera  que servia per evacuar  fums i gasos  de la fabrica tèxtil .Posteriorment  aquesta  xemeneia es va enderrocar.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada